QQ音乐下载器 v2.6.0-MusicDownMan

小笨 2018年11月30日14:30:06 发表评论 3,590 views

MusicDownMan是一款完全免费的QQ音乐下载工具,可以免费下载QQ音乐曲库内所有歌曲,免费试听及下载无损音质及版权付费音乐,支持下载歌词及歌单、批量下载、歌曲命名等。此外,登陆QQ账户还可以获取我的歌单,获取您的QQ音乐同步的歌单列表,包括我喜欢的音乐、歌单试听列表、QQ空间上传列表等

 

软件截图

QQ音乐下载器 v2.6.0-MusicDownMan

 

QQ音乐下载器 v2.6.0下载地址

♥诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-322319757

♥百度云:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-322319757

♥微云:https://share.weiyun.com/5xoHE2S

 

QQ音乐下载器 v2.0.0下载地址

♥诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-238615512

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1eUaWVpo

♥微云:https://share.weiyun.com/a7ef7e9971707622590ad6c7b8a6be02

 

QQ音乐下载器 v1.9.1下载地址

♥诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-234158304

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1dGWTvB7

♥微云:http://url.cn/5OV5boN

 

QQ音乐下载器 v1.9.0下载地址

♥诚通网盘:https://www.pipipan.com/dir/15372029-25347171-4103c6

♥百度云:http://pan.baidu.com/s/1slK7LTz

♥微云:https://share.weiyun.com/dbe20678c6ae7fb7511e4d4ab3ecc225

 

weinxin
【微信~支付宝~QQ】打赏
如果本文对你有所帮助,请打赏~1元就足够感动我
小笨

发表评论

您必须才能发表评论!