oCam v465-韩国免费屏幕录像利器

小笨 2018年11月24日08:02:31 发表评论 3,203 views

oCam – 免费屏幕录像利器!这款韩国免费屏幕录制捕捉工具,编码功能强大,支持游戏录像,可录制任何区域,可选全屏模式或自定义区域截图;还可捕捉到正在播放的声音;非常简单易用,而且完全免费。操作步骤只需三步:1、设置屏幕录制范围;2、点击录制按钮;3、停止录制并保存;即可完成录像!

 

功能特点

  • 暴力破解,无需注册码,启动即为已授权无广告版!(官方版虽免费但有广告)
  • 无联网行为!界面无广告,关闭无浏览器弹出,无停止录像后广告购买弹窗!
  • 硬改数据保存当前目录,不生成在后台就是所谓的便携,无需第三方便携引导;
  • 硬改去主界面最右侧的[秘密文件夹]按钮并调窄功能按钮宽度;删除多国语言;
  • 彻底去掉后续升级提示,禁止后续后台自动下载更新安装包,

 

软件截图

oCam v465-韩国免费屏幕录像利器

 

oCam v465下载地址

♥诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-321550587

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/167SEewHMHPWe_eyE5zWIAg

♥微云:https://share.weiyun.com/5RZMmB2

 

oCam v460下载地址

♥诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-315929272

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1aOpFtpUK6PnrJlugvOAIRA

♥微云:https://share.weiyun.com/53zMJlJ

 

oCam v455下载地址

♥诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-315102498

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1OOPnV21VYe8yqtlxtfR7vA

♥微云:https://share.weiyun.com/5YIXo8I

 

oCam v451下载地址

♥诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-295242088

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1WoUO6DRU4Ft3qRUBEjB0gw

♥微云:https://share.weiyun.com/5a9jUNo

 

oCam v450下载地址

♥诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-292834263

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1yFboeY8pOuU7Xj-Q09ApIQ

♥微云:https://share.weiyun.com/5GlXqrg

 

oCam v445下载地址

♥诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-291891617

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1PDkqeVdyl_DJLCONZs0vxg

♥微云:https://share.weiyun.com/5cgDFHC

weinxin
【微信~支付宝~QQ】打赏
如果本文对你有所帮助,请打赏~1元就足够感动我
小笨

发表评论

您必须才能发表评论!